Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi ser till varje barns enskilda behov och förutsättningar och ger barnen tid att utveckla sin självständighet och tillit till sig själv.