Skola F-6

Kättilsmåla skola är en F-6 skola som arbetar mycket med naturorienterade ämnen där vi gör naturstudier och följer årets växlingar. Vi tycker det är viktigt att vi rör på oss och går ofta på promenader i närmiljön. Vi arbetar med livskunskap och stimulerar våra sinnen med massage och drama vilket också skapar lugn och harmoni bland eleverna. Ibland arbetar vi åldersblandat i våra faddergrupper och med olika teman.

Elev- och föräldrainflytande

På skolan finns ett elevråd med två elevrepresentanter från varje klass. På elevrådet pratar vi om olika saker som tagits upp i klasserna på klassråd. Vårt mål med elevrådet är att göra eleverna delaktiga i demokrati, innehåll och planering.  

Kättilsmåla skola har ett samråd för vårdnadshavare som består av en föräldrarepresentant från varje klass samt rektor och lärare. Samrådet samlas ett par gånger per termin och diskuterar olika frågor om den inre och yttre miljön på skolan. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen på mötena. 

Kontakt

Kättilsmåla skola

Kättilsmålavägen

371 93 Karlskrona

Kontakt

Rektor Kättilsmåla skola

Tina-Mari Jonasson