Nättraby förskola Skillingenäs

På Skillingenäs förskola tar vi tillvara på barnens nyfikenhet, intressen och lust att lära på ett lekfullt sätt. Vi arbetar i projekt där barnen får stora möjligheter att uttrycka sig kreativt.