Tillsammans tränar vi vad det innebär och hur vi visar respekt, hur vi är omsorgsfulla och hur vi kan ta ansvar på olika sätt. Sen ser vi hur allt detta leder till trygghet och trivsel och lärande. 

Eleverna är delaktiga i klassråd och klassrådsrepresentanter deltar i Elevrådet. Elevrådet har regelbundna möten med ansvariga lärare, kurator och skolledning. 

Föräldrar bjuds in att delta i Skolrådet. Skolrådet är till för ömsesidig diskussion och Sunnadalskolan ser gärna att många föräldrar deltar och engagerar sig i skolan och sina barns skolgång.