ehrensvardska.JPG

På Ehrensvärdska gymnasiet finns möjlighet att läsa de högskoleförberedande utbildningarna Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet, samt spetsutbildningen Leonardo i matematik. Vi har även yrkesprogrammen Barn- och fritid, Vård- och omsorg, samt Hantverk frisör. Ehrensvärdska gymnasiet samordnar och ansvarar dessutom för alla gymnasieskolors idrottselever på idrottsprofilen och de nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) i bordtennis, friidrott, fäktning, gymnastik, ishockey, simning och tennis, samt från och med hösten 2020 även i konståkning.

På Ehrensvärdska gymnasiet står elevernas utveckling och lärande i fokus. Vår målsättning är att alla elever ska klara sin gymnasieexamen och utvecklas så långt det är möjligt mot kunskapskraven. Utifrån devisen att vi hela tiden ska försöka bli lite bättre har vi under senaste åren haft ett resultat långt över riksgenomsnittet vad gäller andelen elever som tar sin gymnasieexamen.

Vi betonar vikten av ordning och reda med tydliga förhållningsregler, vilket enligt oss är grunden för att skapa studiero och trygghet i skolan. Likaså ska verksamheten på skolan genomsyras av demokratiska spelregler, jämlikhet, jämställdhet och respekt för individens frihet och integritet. Våra ledord på Ehrensvärdska gymnasiet, som har utarbetats gemensamt av personal och elever, är ömsesidig respekt, hänsyn, öppenhet och trivsel.

Kontakt rektor

Marcus Sellgren

Ansvarig för:

Naturvetenskapsprogrammet

Spetsutbildning matematik, Leonardo

Teknikprogrammet

Kontakt biträdande rektor

Marcus Boström

Ansvarig för:

Barn- och fritidsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Hantverksprogrammet, frisör

Kontakt

Ehrensvärdska gymnasiet

Ö Köpmangatan 26

371 32 Karlskrona

Administration:

0455-30 40 82, 30 40 94

Studie- och yrkesvägledning:

0455-30 42 58, 30 40 80

Skolsköterska

0455-30 52 15

Kurator:

0455-32 16 88

Specialpedagog:

0455-30 40 99

Frisörsalong:

0455-30 47 46