Mot tydliga mål

Ehrensvärdska gymnasiet är en skola där utbildningen vilar på en tydlig tvärvetenskaplig bas. Grunden är tydliga nedbrutna målsättningar som utgår från programmålen. Utbildningarna sker i målstyrda programteam som får stöd av specialister för att skapa en stimulerande och kreativ lärmiljö där din utbildning är i centrum. Tanken är att skapa mindre enheter inom den stora skolan, där lärarlaget finns runt sina elever.

Vi får den lilla skolans fördelar med goda kontaktytor och den stora skolans fördelar med goda resurser och möjlighet att utforska olika intresseområden.

Våra ledord och allas lika värde

Ledorden på Ehrensvärdska gymnasiet är ömsesidig respekt, hänsyn, öppenhet och trivsel.

Din utveckling och ditt lärande står i centrum. Verksamheten på skolan genomsyras av demokratiska spelregler, jämlikhet, jämställdhet och respekt för individens frihet och integritet.

Vi respekterar alla människors lika värde. Vi välkomnar varje år elever med skiftande bakgrund - olika språk, skolor och kulturer. Mångfalden berikar vår verksamhet.

En öppen, rak och varm mentalitet är en självklar del i skolans anda. Ingen får utsättas för diskriminering. Alla tendenser till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling motverkas aktivt.

Kontakt

Rektor

Johan Melin

Ansvarig för:

Naturvetenskapsprogrammet

Spetsutbildning matematik, Leonardo

Teknikprogrammet

Kontakt biträdande rektor

Marcus Boström

Ansvarig för:

Barn- och fritidsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Hantverksprogrammet, frisör

Kontakt

Ehrensvärdska gymnasiet

Ö Köpmangatan 26

371 32 Karlskrona

Administration:

0455 - 30 40 82, 30 40 94

Studie- och yrkesvägledning:

0455-30 42 58, 30 40 80

Skolsköterska

0455-30 52 15

Kurator:

0455-30 41 54

Specialpedagog:

0455-30 40 99

Frisörsalong:

0455-30 47 46