Du som elev ska veta vad som förväntas av dig, under dina år hos oss. Undervisningen utgår ifrån varje individs förutsättningar och är inkluderande, med ditt lärande och utveckling i centrum. 

I ditt skolarbete använder du olika digitala hjälpmedel, bland annat Chromebooks. 

De utbildningsmiljöer du kommer att vara del av, hoppas vi ska uppmuntra dig till att vara kreativ och nyskapande oavsett vilket program du väljer att läsa.