Våra engagerade och välutbildade pedagoger arbetar dagligen för att alla elever ska utmanas i sitt lärande. För att skapa en tydlighet och struktur använder våra pedagoger bland annat av Classroom, Kunskapsmatrisen och Formida. Att samarbeta över kurserna är något som våra pedagoger utvecklar efter behov då vi har sett skillnad på resultaten.

Även om det enligt lag inte krävs legitimation för yrkeslärare så har vi idag en stor andel av våra yrkeslärare som även är legitimerade, detta tillsammans med vår dialog med branschen i form av bland annat programråd gör att vi känner att vi  på ett trovärdigt sätt formar de bästa förutsättningarna för våra elever.