Vår profil

Vi ser leken som betydelsefull och viktig för barnens fantasi, utveckling och lärande. Det gör vi till exempel genom att arbeta i olika teman och projekt. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och där ingår bland annat språk, matematik, lek, motorik, skapande verksamhet.

Kontakt

Rektor Torgbackens förskola

Anne Mattisson Ferm

Adress till förskolan

Avavägen, 371 63 Lyckeby

Kontakt till förskolans avdelningar

Sidenrosen (1-2 år): 0455-30 36 89 
torgbacken.fsk.sidenrosen@skola.karlskrona.se

Liljan (3-4 år): 0455-30 36 54
torgbacken.fsk.liljan@skola.karlskrona.se

Prästkragen (4 år): 0455-30 36 51
torgbacken.fsk.prästkragen@skola.karlskrona.se

Borgen (5 år):0455-30 51 81
torgbacken.fsk.borgen@skola.karlskrona.se