Aktiviteter och umgänge ger bättre hälsa

Vår hälsa mår bra av aktiviteter och samvaro med andra människor. Att träffas hemma eller på lokal för att spela kort, spel eller bara umgås är en viktig energikälla för många.

Har du ett intresse eller är du nyfiken på att lära något nytt? Då kanske det finns någon kurs där du träffar likasinnade. Du kan också engagera dig i en välgörenhetsorganisation eller kanske delta i olika aktiviteter och träffpunkter för äldre i Ronneby. Möjligheterna är många. Kanske hittar du något som passar dig här:

Psykisk ohälsa hos äldre

God psykisk hälsa hjälper oss växa som människor, lära oss nya saker och njuta av livet. Därför är det viktigt att den som blir sjuk får rätt stöd, vård och behandling.

Psykisk ohälsa är lika vanligt hos äldre som hos yngre personer. Depression och ångest är de vanligaste psykiska hälsoproblemen hos äldre. Depression hos äldre kan vara svår att upptäcka eftersom nedstämdheten ofta kommer smygande över lång tid. Det som tidigare var uppskattade stunder känns inte längre lika roligt.

Läs mer om äldres psykiska hälsa läs mer på uppdragpsykiskhälsa.se

Sök hjälp

Känner du dig ofta nedstämd ska du söka hjälp. Kontakta din vårdcentral eller tala med någon vårdperson du har kontakt med. Mår du väldigt dåligt kan du kontakta vuxenpsykiatriska mottagningen direkt. Vill du prata med någon för råd om var du ska vända dig, kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Vill du ha någon att prata med?

Är du över 65 år är du välkommen att kontakta Äldrelinjen. Ring om du känner dig ensam, nedstämd eller bara vill ha någon att prata med en stund. 

Telefon: 020-22 22 33