Vi är en förskola med ca 80 barn fördelat på fem avdelningar som är organiserade efter ålder: yngsta, mellan och äldsta. Vi har en specialpedagog som är kopplad till förskolan för att pedagogerna ska ha möjligheter att möta alla barn på bästa sätt. Vi har även tillgång till andra kompetenser i det Östra skolområdet såsom förste förskollärare som stöttar i uppbyggnaden av våra lärmiljöer, samt IKT pedagog som utbildar pedagogerna för att vi ska kunna ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

Vår gård är stor med härliga ytor. Här finns skog, liten pulkabacke, flera sandlådor, stor gräsplan och asfalterade ytor som alla inspirerar till lek och lustfyllt lärande. På gården finns även grillplats där vi har möjligheten att tillaga mat ute. Vi har ett eget kök på förskolan där all mat lagas från grunden. Köket är kravcertifierat på nivå 2 och andelen ekologiska och kravmärkta livsmedel uppgår till strax över 50%.

Kontakt till förskolan

Spandelstorps förskola

Hässlegården

Myntagatan 1

371 52 Karlskrona

Avdelningar

Lysmasken: 0455-30 33 78 Humlan: 0455-30 38 39 Trollsländan: 0455-30 38 41 Myggan: 0455-30 38 40 Nyckelpigan: 0455-30 33 87