Skolgården är stor. Eleverna har tillgång till både fotbollsplan, bandyplan och basketplan. Där finns även stora gräsytor och lekredskap som inbjuder till rörelse.

Digitala verktyg

Skolan arbetar med IKT (informations och kommunikations teknik) och varje elev har tillgång till en egen chromebook eller Ipad. Vår vision är att eleverna ska känna sig trygga med att använda digitala verktyg som kan hjälpa dem i skolarbetet.

Bibliotek

Vi har ett stort skolbibliotek som vi använder kontinuerligt. Eleverna går dit och lånar böcker som de kan läsa både hemma och i skolan.Varje läsår har vi även ett läsprojekt som pågår under några veckor.

Kultur i skolan

Varje år får eleverna uppleva minst en teater och ett musikevent. Sturköskolan har ett eget Kulturcrew som består av elever från årskurs 4-6. De har ett extra ansvar för att välja ut vilka teatrar och musikevent som ska besöka skolan. De har också som uppgift att planera inför teaterns ankomst och hjälpa till den dagen de kommer. Sturkös Kulturcrew får även två utbildningsdagar/läsår.

Kollegialt lärande

På Sturköskolan arbetar vi strukturerat med det kollegiala lärandet. Med utgångspunkt från utvärderingar och egna uppmärksammade behov sätter vi mål att arbeta mot. Tillsammans är vi bättre!