För att barnen ska kunna utveckla leken försöker vi ge dem en stimulerande miljö och tid att leka. Vi jobbar mycket med att: 

  • Öka barnens inflytande genom egna aktiva val.
  • Stimulera språk och kommunikation.
  • Ge barnen möjligheter att använda sin fantasi.
  • Öka barnens samarbete och hänsynstagande och respekt för varandra.
  • Ge barnen förutsättningar att förstå sin omvärld.