En skola att längta till

Vår vision är "En skola att längta till”. Vi har en nyfiken, motiverande och lustfylld lärandemiljö. Hos oss finns mångfald, möjligheter, kreativitet och nyfikenhet. Vi vill att våra elever ska vara medvetna och stolta och vi kommunicerar för att lösa saker. Och sist, men inte minst, vi vill ligga i framkant. Vi är en digital skola och vi omvärldsspanar - med nyfikenhet såklart. Tillsammans skapar vi en plats för drömmar och växande där alla känner sig trygga och respekterade.

Skolans värdegrund talar om hur vi vill ha det på skolan: trygghet, glädje, ansvar, utveckling.

Fritids

Saltö fritidshem består av ett storfritids. Vår verksamhet bygger på barnens intresse och önskemål. Under dagen finns tillfälle både för fri lek och planerade aktiviteter. På eftermiddagarna finns olika valbara aktiviteter för eleverna som ibland är åldersuppdelade. Vi varierar aktiviteterna och introducerar nya saker för att visa vad man kan göra på sin fritid.

Att barnen är trygga och har roligt på fritids är viktigt och där är leken en självklar del. Utomhusmiljön runt Saltö är fantastisk och inbjuder till att vistas i naturen och vi är ute mycket.

Kontakt

Rektor Saltöskolan

Lisa Lejhall

Kontakt

Biträdande rektor Saltöskolan

Lisa Hjelm

Ivögatan 1

371 37 Karlskrona