Du får välja själv

I Karlskrona kommun gäller ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att du själv får välja vem som ska utföra den hemtjänst du är beviljad. Antingen kommunens egen verksamhet eller en privat aktör som har avtal med kommunen.  Din avgift är densamma oavsett vilka utförare du väljer. Du har också rätt att byta utförare om du önskar det.

Hemtjänstutförare i Karlskrona kommun

Ansökan

Du kan fylla i en digital ansökan om hemtjänst eller kontakta äldreförvaltningens biståndshandläggare. Efter ansökan gör biståndshandläggaren ett hembesök och en bedömning av ditt hjälpbehov. Efter det tas beslut om vilka insatser du ska få. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med uppgift om vad du blivit beviljad. 

Till ansökan om hemtjänst

Behöver du hemtjänst?

Du kan söka hjälp av hemtjänsten utifrån de behov du har. Till exempel:

  • Service, till exempel tvätt, städ
  • Personlig omvårdnad, till exempel dusch och av- och påklädning
  • Matleveranser
  • Ledsagning, till exempel för att delta i aktiviteter utanför hemmet

Du kan få hemtjänst under dygnets alla timmar. Den hjälp du får anpassas efter dina behov och kan variera från några tillfällen i månaden till hjälp flera gånger per dag.

Kostnad

Din avgift fastställs utifrån din beräknade inkomst. 

Avgifter för äldreomsorgen och funktionsstöd.pdf

Överklagan

Om din ansökan får avslag eller du på annat sätt inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Du kan få hjälp av din biståndshandläggare med detta. Din överklagan måste ha kommit in inom tre veckor.

För företagare och utförare

Här kan du som är företagare eller utförare läsa mer om "Eget val i hemtjänsten" och ladda ned dokument du behöver till förfrågningsunderlaget.

Till företagare och utförare