Profil

När barnen kommer till oss på avdelningarna för 1-2-åringar står anknytning, trygghet och omsorg i centrum. Ur detta växer sedan barnens nyfikenhet och lust att lära. 

De äldre barnen får möjlighet att delta i gymnastik, skogupplevelser, matematik, språk, experiment, vattenlek, sång, rim, ramsor, sagor med mera med delaktighet, vilket stimulerar det livslånga lärandet. 

Vi skapar olika teman genom att uppmärksamma och ta tillvara barnens intressen som kommer fram i den fria leken. Vi ser till varje barns enskilda behov och förutsättningar och ger barnen tid att utveckla sin självständighet och tillit till sig själv.  

Kontakt

Förskolechef Fågelmara förskola, Skogslyckan

Agneta Dahl Nilsson

Gamla landsvägen 4A

370 45 Fågelmara

Kontakt till förskolans avdelningar

Avdelning Svalan: 0455-30 35 32

Avdelning Lärkan: 0455-30 35 32

Avdelning Trasten: 0455-30 35 33