Hämtning av hushållsavfall

Sophämtning anmäler du hos Affärsverken som har olika alternativ för hur du vill sortera ditt hushållsavfall. Sophämtning är en tjänst och du betalar för det abonnemang du väljer. 

Läs mer om sortering och hämtningstider för hushållsavfall

Egen kompost

Är du intresserad av att ha en egen kompost för ditt hushållsavfall? Då behöver du göra en anmälan till kommunen. Anmälan görs för att garantera att din kompost inte är till besvär för grannar eller andra genom att lukta illa eller dra till sig skadedjur.

Anmäl intresse för egen kompostering

Återvinningscentraler och återvinningsstationer 

Grovavfall är saker som inte går att slänga som hushållsavfall. Till exempel soffor, elavfall och farligt avfall ska du lämna på en bemannad återvinningscentral.

Adresser och öppettider till Affärsverkens återvinningscentraler

På återvinningsstationen kan du slänga dina förpackningar, tidningar, glas och plast. Det finns cirka 50 obemannade återvinningsstationer som är öppna dygnet runt i Karlskrona kommun. 

Sök var du hittar återvinningsstationerna på Affärsverkens hemsida

Slamtömning av enskilda avlopp

Affärsverken utför slamtömning av enskilda avlopp för permanentboende och fritidsboende i samarbete med SUEZ. För fastighet med permanentboende ska slamtömning ske minst en gång per år och för fritidsfastighet minst en gång vartannat år. 

Läs mer om slamtömning av enskilda avlopp

Du som är ensamboende på en fastighet kan ansöka om slamtömning vartannat år. Ansökan gör du hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlskrona kommun, 0455-30 30 00.