Wämö förskola Blå Port

Blå ports förskola som ligger cirka två kilometer från Trossö ligger nära både skog, hav och parker. Både en avdelning för de mindre barnen och en avdelning för de större barnen har profil Ur och skur.

Bla-ports-forskola1.jpg