Vi ligger i framkant

Vår målsättning är att ligga i framkant och rusta våra elever för framtiden. Vi vill att våra elever ska kunna välja precis den framtid som de drömmer om. Vi utgår från Lgr11 och planerar, genomför och följer upp vår undervisning utifrån den.

iPad

För oss är det självklart att arbeta med digitala verktyg. Alla elever på skolan lånar en iPad som ett personligt lärverktyg. Vi tränar färdigheter i appar, skriver, skapar med stilla och rörlig bild, söker information och lär våra elever att bli säkra digitala internetanvändare.

Utmanande lärande

Hästöskolan genomgår kompetensutveckling inom framgångsrikt lärande där dialog, utmaning, reflektion och feedback är centrala delar. Vi vill utmana, inspirera och sporra varenda elev till utveckling och växande i sitt lärande. 

Återkoppling

Som vårdnadshavare får du återkoppling på hur det går i kunskapsutvecklingen vid två tillfällen under läsåret då det är utvecklingssamtal. Elever i åk 6 får betyg i slutet av hösttermin och vårtermin. Vid behov om tätare kontakt kallar vi till möte för att lägga en plan för stöttning.