Hästöskolan är en liten skola där alla elever är synliga. Vi vill att alla elever ska känna trygghet i att vara sig själva och att våga prova. Det är när vi vågar prova, och vågar göra misstag, som vi lär oss som mest. Vår förhoppning är att eleverna ska hitta sin passion, sin drivkraft. Alla har något de kan bli duktiga i och alla kan lyckas. 

Vi strävar efter att erbjuda goda trygga lärmiljöer. Vi ser olikheter och mångfald som en tillgång. Genom nyfikenhet och kommunikation löser vi saker tillsammans. Tillsammans skapar vi en plats för drömmar och växande där alla känner sig trygga och respekterade.

Vi tycker det är viktigt att ha en gemensam. tydlig värdegrund som talar om hur vi vill ha det på skolan. Vår värdegrund är: TRYGGHET, GLÄDJE, ANSVAR, RESPEKT.