Alkohol och droger

På 1177.se kan du läsa om tecken som visar på beroende, vad du kan göra själv för att ta dig ur ditt missbruk, och vilka behandlingar som finns för dig som vill få hjälp.

Spel och dataspel

Om du eller någon i din närhet behöver hjälp i frågor som rör missbruk eller beroende av spel om pengar, så kan man få stöd av Socialförvaltningen.

Här kan du läsa mer om spelberoende och få hjälp.