Ramdala skola

Ramdala skola är en F-6 skola som arbetar med närhet och trygghet i relationer för att väcka barnens lust och nyfikenhet genom dialog, aktivt lyssnande och elevmedverkan. Vi har nära samarbete med föräldrarådet och arbetar för en öppen dialog för att du som förälder ska få god insyn i verksamheten.