Ramdala skola

Ramdala skola är en F-6 skola med cirka 190 elever. Här arbetar vi tillsammans utifrån en helhetssyn och drar nytta av varandras erfarenheter och kompetenser.