Profil 

Förskolan är inriktad mot naturvetenskap och teknik. Tillsammans utforskar vi omvärlden och vi utmanar barnen i deras tankar och intressen och spinner vidare på det.

Vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi, där vi ser det rika och kompetenta barnet. Då vi ger barnen tid till att själva finna lösningar på problem och genom vår vägledning får de ökad självkänsla och blir därmed mer självständiga.

Pedagogens uppgift är att stötta, uppmuntra och vara kunskapsguide. Arbetet formas och förändras hela tiden utifrån barnens intressen och nyfikenhet. De uppmuntras att pröva sina olika teorier.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande. Dokumentationen kan vara foto, text, teckningar eller att samla händelser och utveckling i mappar på datorn med mera. Detta stärker barnets självkänsla och ger pedagogerna ett underlag att reflektera över barnens utveckling och lärande.

Vi är ute i alla väder och de yngre barnen sover ute i våra fina sovlådor.

Fyra avdelningar

Gul: Äldre (3-5 år)
Orange: Äldre (3-5år)
Blå: Yngre (1-3 år)
Grön: Yngre (1-3 år)

Kök

Vi har en egen kock som lagar underbart god mat till oss från grunden. Hon använder sig av ekologiska och närproducerade livsmedel så långt det är möjligt. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål från ett buffébord för de större barnen och de mindre barnen får sin mat vid bordet.

Kontakt

Förskolechef Ryttarlidens förskola

Charlotta Lindquist

Mollbergs väg 3

373 31 Nättraby

Kontakt förskolans avdelningar

Avdelning Gul/Orange: 0455-30 33 85
Avdelning Blå/Grön: 0455-30 34 16