Profil 

På Ryttarlidens förskola vill vi skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande genom att vi erbjuder en trygg och kärleksfull vardag i flera olika utmanande språkmiljöer. Förskolan har fått kulturpengar så vi har upprättat ett förskolebibliotek. Vårt arbete med biblioteket är att vara en del i att öka barnens ordförråd samt ordförståelse för att ge en god start i att vara en del i vårt samhälle som vuxen.   

Grön flagg 

Vi ser barnen som våra framtida vuxna samhällsmedborgare och därför har vi valt att arbeta med hållbar utveckling via verktyget Grön Flagg, som råder under Håll Sverige rent.  https://www.hsr.se/skola-och-forskola 

TAKK 

För att kunna tillgodose alla barns behov har all personal på förskolan gått en utbildning i Tecken som Stöd (TAKK). Vi har även en specialpedagog knuten till vår förskola som vi kan få stöd och handledning av i olika situationer.  

IKT = information, kommunikation och teknik 

Vi jobbar med att integrera IKT i vår verksamhet. Det sker som ett naturligt inslag i den dagliga undervisningen. Alla avdelningar har instagram, där  barn tillsammans med sina vårdnadshavare kan samtala om det som sker på förskolan.  

MÖTE - är vår värdegrund: 

M som i Medborgarfokus och kundfokus - Genom dialog och bra bemötande skapar vi värde för dem vi finns till för. 

Ö som i Öppenhet - Vi är tillgängliga, tydliga och trovärdiga. 

T som i Tillit - Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att samarbeta och möta utmaningar. 

E som i Engagemang - Vi utvecklas genom förnyelse och ständiga förbättringar. 

Sex avdelningar 

Ryttarliden har fyra avdelningar, Gul, Orange, Grön och Blå. Skärfva har två avdelningar, Boken och Eken. 

 Hur organisationen ser ut på de olika avdelningarna är olika då barnantalet styr uppbyggnaden av verksamheten.  

Kök 

Vi har en egen kock som lagar underbart god mat till oss. Hon använder sig av ekologiska och närproducerade livsmedel så långt det är möjligt. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. 

Kontakt

Rektor Ryttarlidens förskola

Charlotta Lindquist

Mollbergs väg 3

373 31 Nättraby

Kontakt förskolans avdelningar

Avdelning Gul/Orange: 0455-30 33 85, 0709-30 30 28
Avdelning Blå/Grön: 0455-30 34 16, 0709-30 30 26
Avdelning Eken/Boken: 0455-30 44 11, 0709-30 41 66