Sturköskolan

Sturköskolan är en F-6-skola som ligger mitt i skärgården med närhet till både hav och skog. Vi arbetar med närhet och trygghet i relationer för att väcka barnens lust och nyfikenhet genom dialog, aktivt lyssnande och elevmedverkan.

I samarbete med föräldrarådet arbetar vi för en öppen dialog där man som förälder ges möjlighet att få insyn i verksamheten och att vara delaktiga i barnens skolgång. Vi utvecklar IKT (informations- och kommunikationsteknik) med eleverna, som har tillgång till iPads för dokumentation och inlärning. Varje elev har tillgång till en egen chromebook eller Ipad.