Skolan har moderna lokaler som byggdes år 2000. Samverkan med Kulturskolan startar årskurs 2 och i årskurs 5 introduceras instrumentalmusik för alla elever.

I våra verksamheter:

  • arbetar vi i en "liten skola"med närhet och värme i relationer väcker vi barnens lust och nyfikenhet genom dialog, aktivt lyssnande och elevmedverkan.
  • är samverkan ett nyckelord från förskola till år 6.
  • börjar vi arbetet med värdegrunder och jämlikhet i förskolan.

Detta kan du förvänta dig:

Helhetsyn på barn och elever i ett 1-13-årsperspektiv:
Detta innefattar lärande, värdegrundsarbete och trygghetsfrågor. Samverkan vid övergångar mellan olika verksamheter

Öppet klimat:
Personalen i våra verksamheter arbetar för att skapa ett gott samarbete mellan barn/elever och föräldrar.

Tydlighet:
Väl utarbetade mål och regler.

Professionell personal:
Behörig, välutbildad personal med hög kompetens och erfarenhet, i ett 1-13-årsperspektiv.

Naturnära:
God tillgång till natursköna platser och lärorika utemiljöer.

Föräldraråd

På Sturköskolan har vi ett gemensamt föräldraråd för både förskoleverksamheten och skolan. Föräldrarådet har som syfte att främja och vidareutveckla förskoleverksamheten på Sturkö och skolverksamheten på Sturköskolan. Vi verkar i alla lägen för elevernas bästa, vad gäller utbildning och välmående.

Kontakt

Sturköskolan

Kyrkvägen 1

373 61 Sturkö

Kontakt