Ung kvinna mot rosa vägg och ung man mot gul vägg är glada

I Karlskrona kommun finns det stora behov av medarbetare inom social välfärd och utbildning.

Rekryteringsbehoven inom förskola och skola visar att det skulle behövas 150 000 nya medarbetare på tio års sikt i Sverige. Detta enligt prognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), landets största arbetsgivarorganisation.

Det kommer att finnas behov av till exempel förskollärare, lärare i karaktärsämnen, matematik, naturvetenskap och teknik, slöjd, yrkeslärare och specialpedagoger.

Inom vården och omsorgen finns också ett mycket stort rekryteringsbehöv och det behövs 233 000 nya medarbetare inom en tioårsperiod. Här behövs bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare.

Framtidsyrken hos oss