Du behöver ansöka om planbesked när du vill göra en förändring på din fastighet som kräver att en ny detaljplan tas fram eller att en ändring görs av den befintliga detaljplanen. Det kan röra sig om allt från en ändrad användning till utbyggnad av en helt ny stadsdel.

Börja med att se om det du vill göra är möjligt med gällande detaljplan.

Här kan du se vad som är möjligt att göra i den gällande detalplanekartan.

Om det inte finns en detaljplan för området är det ibland möjligt att ansöka om förhandsbesked.

Läs mer om förhandsbesked

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

 • Det här behöver du

  I ansökan motiverar du det som ska ändras och bifogar en karta i pdf-format som beskriver vilket område som det gäller.

  • Fastighetsbeteckning
  • Uppgifter om dig som söker
  • Uppgifter om fastighetsägaren (om du som ansöker inte äger fastigheten)
  • Beskrivning och motivering av förslaget
  • Ladda upp karta över området och eventuell skiss över förslaget

  Om din ansökan gäller en byggnad ska du beskriva vad ändringen innebär och hur mycket som ska ändras. Det kan till exempel vara hur många våningar eller lägenheter byggnaden har, eller om husen ska ligga för sig själva eller vara sammanbyggda.

 • Vad kostar det?

  Kostnaden för planbeskedet bygger på timkostnaden för den tid det tar att ta fram beskedet. Om planbeskedet inte gäller större ytor eller andra saker som kan komplicera ärendet ligger kostnaden oftast mellan 20 000-25 000 kronor.

  Fakturering sker efter att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att en detaljplan ska tas fram eller inte.

 • När får jag svar?

  Planbesked ska lämnas av kommunen inom fyra månader från det att en komplett ansökan kommit in.

  I planbeskedet anges om kommunen kommer att påbörja planläggningen eller inte. Om det är ett positivt planbesked ska beslutet även innehålla en tidsuppskattning av när detaljplanen kommer antas.

  Att ta fram en detaljplan är en lång process som vanligtvis tar cirka 1-2 år, men i vissa fall kan det ta ännu längre tid. Anledningen till att det tar så lång tid är att användningen av marken ska utredas och därefter ska politiker och allmänheten säga sitt.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om planbesked