190517_AF_Vitus_Elena_Boende_01_ps.jpg

Stöd i hemmet

Vill du bo kvar i ditt hem så länge som möjligt? Det finns flera typer av hjälp och stöd att få. Hemtjänst, trygghetslarm, digital tillsyn, färdtjänst, ledsagning och fixarservice är några exempel.

Läs mer om stöd i hemmet

Boende

När du inte kan eller vill bo kvar i ditt hem finns flera typer av boenden med varierande grad av stöd och service. Det finns också hjälp för att anpassa ditt hem för att förenkla din vardag.

Läs mer om boende för äldre

Aktiviteter

På flera ställen i Karlskrona kommun finns träffpunkter och dagverksamhet som erbjuder social samvaro och olika aktiviteter för seniorer. 

Läs mer om aktiviteter för seniorer

Anhörigstöd

Du som vårdar en närstående kan få råd, stöd och avlastning.

Läs mer om anhörigstöd

Vad kostar det?

Omvårdnadsavgiften beror på ditt hjälpbehov och beräknas utifrån din inkomst.

Avgifter för olika stödinsatser

Frågor eller vägledning?

Seniorrådgivaren hjälper dig som äldre eller närstående med råd och vägledning i olika frågor. Det kan till exempel gälla saker som:

  • Vilken hjälp kan jag få?
  • Vilka aktiviteter finns?
  • Svårt att nå fram till rätt person eller verksamhet.
  • Åsikter.

Du kan också få information om:

  • Äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund.
  • Tillgänglighet i samhället, frågor som är speciella för äldre personer.
  • Pensionärsföreningar och äldrenämndens föreningsbidrag.
  • Kommunala pensionärsrådet.