Stöd i hemmet

Vill du bo kvar i ditt hem så länge som möjligt? Det finns flera typer av hjälp och stöd att få. Hemtjänst, trygghetslarm, digital tillsyn, färdtjänst, ledsagning och fixarservice är några exempel.

Läs mer om stöd i hemmet

Boende

När du inte kan eller vill bo kvar i ditt hem finns flera typer av boenden med varierande grad av stöd och service. Det finns också hjälp för att anpassa ditt hem för att förenkla din vardag.

Läs mer om boende för äldre

Aktiviteter för seniorer

På flera ställen i Karlskrona kommun finns träffpunkter och dagverksamhet som erbjuder social samvaro och olika aktiviteter för seniorer.

Digitala aktiviteter

Det finns även ett flertal digitala aktiviteter där du följa digitala träningsprogram, utbildningar och annan inspiration där du deltar utifrån dina egna förutsättningar.

Läs mer om aktiviteter för seniorer

Träffpunkter

På träffpunkterna utformas verksamheten efter gästernas önskemål och bjuder in till såväl social samvaro, fysisk aktivitet och till spännande utflyktsmål.

Det arrangerar även IT-caféer där du kan lära dig mer om datorns och mobilens värld och hur du kan bli mer digital.

Läs mer om träffpunkterna

Stöd till anhöriga

Du som är anhörig eller närstående kan få råd, stöd och avlastning av en anhörigkonsulent och finns även till för dig som kanske bara vill prata en stund eller få information om kommunens verksamheter.

Anhörigkonsulenten arrangerar även anhörigcafé och anhöriggrupper där du som är anhörig kan utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation.

Kontakt

Telefon 0455-30 50 86

Läs mer om anhörigstöd

Dagverksamhet

Dagverksamheten är till för dig som har en demenssjukdom. Du ansöker om att delta och träffar sedan andra i samma situation och får känna social samvaro, trygghet och uppmuntran.

Kontakt

Kontakta kommunens växel om du vill ansöka om dagverksamhet.
Telefon 0455-30 30 00. 

Visbo - visningslägenhet med tekniska hjälpmedel

Visbo är en visningslägenhet som demonstrerar olika produkter och lösningar som kan underlätta din vardag. Här finns bland annat olika hjälpmedel som kan underlätta för dig som senior. Det kan till exempel vara hjälpmedel för att ta på dig strumpor och sensorer som känner av om ytterdörren är låst, kaffebryggaren är avstängd och om sladden till strykjärnet är utdragen. Lägenheten är öppen för visningar som du kan komma på och låta dig inspireras.

Här kan du se en film om Visbolägenheten.

Här hittar du mer information om Visbo.

Vad kostar det?

Omvårdnadsavgiften beror på ditt hjälpbehov och beräknas utifrån din inkomst.

Avgifter för olika stödinsatser

Seniorrådgivning

Har du som senior eller anhörig frågor eller behöver råd och vägledning i olika frågor kan du kontakta seniorrådgivningen. 

Seniorrådgivningen genomför även hembesök, där du kan få information om kommunens verksamhet samt rådgivning kring hur du kan säkra ditt hem på bästa sett för att undvika fall och andra skador. Det kan till exempel gälla saker som:

  • Vilken hjälp kan jag få?
  • Vilka aktiviteter finns?
  • Svårt att nå fram till rätt person eller verksamhet.
  • Åsikter.

Du kan också få information om:

  • Äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund.
  • Tillgänglighet i samhället, frågor som är speciella för äldre personer.
  • Pensionärsföreningar och äldrenämndens föreningsbidrag.
  • Kommunala pensionärsrådet.

Kontakt:

Kontakta seniorrådgivningen på telefon  0455-30 30 64.
Telefontid under vardagar klockan 08.00-16.00.

Bidrag för äldreföreningar

Föreningar som bedriver verksamheter för äldre kan ansöka om lokalbidrag och aktivitetsbidrag.

Här kan du läsa mer och göra ansökan.