Thunells förskola ligger i Rödeby. Vi har gångavstånd och täta bussförbindelser till Rödebyskolan som bland annat har ett stort bibliotek. Förskolan har naturliga utegårdar och gångavstånd till skog och natur.

Förskolan består av fem åldershomogen hemvister; Torpet 1 år, Ängen 2 år, Täppan 3 år, Verandan 4 år och Stugan 5 år.

Den pedagogiska inne- och utemiljön är anpassad efter ålder för att stimulera och utmana barnen i deras lärande.

 

Kontakt Rektor

Ann-Charlotte Wernered

Parkvägen 6

373 43 Rödeby

Kontakt förskolans avdelningar

Storstugan - Täppan, Verandan och Stugan: 0455-303892
Lillstugan - Torpet och Ängen: 0455-303892