Så här lämnar du dina synpunkter:

1. Kontakta förskolan/skolan i första hand 

Prata med skolans personal först. Om du och ditt barn är missnöjd med verksamheten eller utbildningen, har svårigheter eller har andra klagomål kring verksamheten och vill få en lösning ska du ta kontakt med förskolan/skolan direkt. Prata med personalen som möter barnen dagligen och försök hitta en lösning tillsammans.

2. Kontakta rektor i andra hand

Prata med rektor om ditt problem eller missnöje. 

3. Kontakta kunskapsförvaltningen i tredje hand

Om du vill kan du vända dig direkt till kunskapsförvaltningen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur din synpunkt hanterats av rektor. Lämna din synpunkt via formuläret nedan:

Synpunkter och klagomål

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Karlskrona kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

4. Andra instanser

Om du inte är nöjd med hur din synpunkt har hanterats på kommunal nivå så vänder du dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet.

När får jag svar?

Om du använder formuläret Synpunkter och klagomål och lämnar ditt namn och din adress, så hör vi av oss till dig inom fem arbetsdagar och bekräftar att vi tagit emot dina synpunkter. Du får också veta vilken handläggare som har hand om just din fråga. Enklare synpunkter ska om möjligt besvaras direkt.