Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och, så snart som möjligt, kunna antas till det nationella programmet.

För att antas till Programinriktat val ska du ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst tre andra ämnen.

Du kan följa flera kurser på ett yrkesprogram samtidigt som du läser de kurser du saknar för att bli behörig.

Utbildningen förläggs under respektive yrkesprogram. Kontakta den skola där programmet finns.

Yrkesintroduktion

Jobb eller yrkesutbildning? Du väljer ditt mål.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas såväl för en grupp elever som för en enskild elev.

Utbildningen är yrkesinriktad och ska underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller leda vidare till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Dina behov. Din väg.

Utbildningen vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Den utformas för att hjälpa varje enskild elev att gå vidare till yrkesintroduktion, ett nationellt program, vuxenutbildningen eller arbetsmarknaden.

Utbildningen utformas utifrån dina behov och förutsättningar och kan innehålla både grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen.

Andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser samt praktik kan ingå i utbildningen.

Språkintroduktion

För dig som behöver lära dig grunderna i svenska språket.

Programmet ger dig som nyligen anlänt till Sverige utbildning i det svenska språket. Du får även studera flera andra ämnen du behöver för att kunna studera vidare på gymnasiet, såsom engelska, matematik, SO- och NO-ämnen.

Studierna på Språkintroduktion anpassas efter dina behov och förkunskaper och förbereder för studier på ett nationellt program, folkhögskola, vuxenutbildningen eller till arbetsmarknaden.

Carpe Diem

Carpe Diem är en specialenhet för dig med diagnosen AST (autismspektrumtillstånd). Undervisningen skräddarsys utifrån dina behov för att förbereda dig inför kommande gymnasiestudier på bästa sätt.

Läs mer om Carpe Diem.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Marielle Erdin Persson

Kontakt

Planerare

Momodu Samura Kamara

Kontakt