Preparandutbildning

För dig som vill öppna alla dörrar. Snabbt.

Preparandutbildningen vänder sig till dig som inte har behörighet till de nationella programmen och passar dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

Utbildningen utformas för varje elev och ska pågå i högst ett år. Du kan även göra enstaka ämneskompletteringar för att kunna bli antagen till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion

Jobb eller yrkesutbildning? Du väljer ditt mål.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas såväl för en grupp elever som för en enskild elev.

Utbildningen är yrkesinriktad och ska underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller leda vidare till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Dina behov. Din väg.

Utbildningen vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Den utformas för att hjälpa varje enskild elev att gå vidare till yrkesintroduktion, ett nationellt program, vuxenutbildningen eller arbetsmarknaden.

Utbildningen utformas utifrån elevens behov och förutsättningar och kan innehålla både grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen.

Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser samt praktik kan ingå i utbildningen.

Språkintroduktion

För dig som behöver lära dig grunderna i svenska språket.

Programmet ger dig som nyligen anlänt till Sverige utbildning i det svenska språket. Du får även studera flera andra ämnen du behöver för att kunna studera vidare på gymnasiet, såsom engelska, matematik, SO- och NO-ämnen.

Språkintroduktion anpassas efter varje elevs behov och förkunskaper och förbereder för till exempel introduktionsprogram.

Carpe Diem

Carpe Diem är en specialenhet för dig med diagnosen AST (Autism Spektrum Tillstånd). Undervisningen skräddarsys efter varje elevs behov för att förbereda inför kommande gymnasiestudier.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar.

För att antas ska du ha godkända betyg i Sv/SvA, engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i Sv/SvA, engelska och matematik samt minst tre andra ämnen.

Du kan följa flera kurser på ett yrkesprogram samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.
Utbildningen förläggs under respektive yrkesprogram. Kontakta den skola där programmet finns.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Alm

Kontakt

Programsamordnare språkintroduktion

Christine Johansson

Kontakt

Programsamordnare yrkesintroduktion

Lars Nilsson