Vårt arbetssätt

Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för naturen. Många gånger väcker vi barnens intresse i det lilla, till exempel i mötet med daggmasken på gården eller larven i trädet. 

Vi är utomhus i alla väder så mycket det går och hos oss sover se yngsta barnen ute.

Kompostering och källsortering och ekogologiska råvaror är naturlig del i våra måltider där vi har frukt och grönsaker efter säsong. Vi odlar även själva och har äppelträd, päronträd, vinbärsbuskar och potatisland.

En tradition på våren är vår fixardag med barn, föräldrar och personal. 

Profil

Vår förskola är en miljöförskola där vi odlar och komposterar. Sedan många år tillbaka har Ängslyckans förskola ”Grön Flagg”. Det är ett miljöcertifikat som innebär att förskolan är miljöcertifierad av stiftelsen Håll Sverige Rent.

4 Ess

I vår verksamhet utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen. Vi utgår från Lyckeby samverkansområdes gemensamma profil, 4 Ess som står för:

  • Språk
  • Science (naturvetenskap och teknik)
  • Samspel
  • Självständighet

Med 4 Ess skapar vi en gemensam inriktning för våra barns lärande. I enlighet med våra styrdokument har vi valt att fokusera på språk, självständighet, samspel och science. Detta stämmer också överens med EU:s nyckelkompetenser som beskriver vad som är betydelsefullt för våra barn i ett globalt samhälle.

Kontakt

Förskolechef Ängslyckans förskola

Ulrika Johnson

Valfridas väg 4

371 64 Lyckeby