Spandelstorpskolan

Spandelstorpskolan är en skola som erbjuder en varm, trygg och utvecklande arbetsmiljö för barn och personal. Utemiljön är varierande med såväl ”naturtomt” som lekställningar och bollplaner. Fokus ligger på hela individen – språk, matematik, praktiskestetisk och social utveckling.