Studiebidrag

Du som studerar vid gymnasieskolan kan till och med vårterminen det år du fyller 20 år få studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under tio månader per läsår. Om du är under 18 år betalas bidraget ut till någon av dina föräldrar.

Du behöver inte ansöka om studiebidrag om du är inskriven på en gymnasieskola i Sverige. Om du inte är svensk medborgare ansöker du om studiebidrag hos CSN.

Läs mer om studiebidrag på CSN:s hemsida

Har din familj låg inkomst kan du ha rätt till ett extra tillägg. Då måste du ansöka hos CSN. Hur mycket extra pengar du får beror på din familjs ekonomi.

Läs mer om studiebidrag på CSN:s hemsida

Läsårskort för att åka buss

Du får läsårskort om du har minst 5,5 kilometer mellan hemmet (den adress där du är folkbokförd) och skolan. Du behöver inte ansöka för att få läsårskortet, det delas ut vid skolstarten. 

Har du rätt till läsårskort?

Om du bor utanför det markerade området på kartan får du ett läsårskort för att åka buss. 
Klicka på bilden för att öppna kartan.

Öppna kartan som visar om du har rätt till läsårskort 

För dig som studerar på annan ort

Även om du studerar på annan ort och reser till din skola dagligen kan du ansöka om läsårskort, oavsett den är kommunal eller fristående. Ansök i god tid innan läsårsstarten och lämna även studieintyg från skolan.

Du som går på en kommunal skola i en närliggande kommun får läsårskort från skolan och behöver därför inte ansöka.

Du kan ansöka om läsårskort till och med vårterminen eleven fyller 20 år. Elev som beviljats inackorderingstillägg kan ej få läsårskort.

Ansökan om läsårskort.pdf

Studieintyg.pdf

Ersättning för resor

Om du bor mer än 4 kilometer från närmaste busshållplats, kan du få kontantersättning för kostnaderna för dessa resor.

Ansökan om kontantersättning.pdf

Studieintyg.pdf

Inackorderingstillägg

Du som har lång eller besvärlig resväg mellan ditt hem och skolan kan ansöka om inackorderingstillägg istället för läsårskort/busskort. Det kan du göra till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Tillägget avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

Här kan du göra ansökan och läsa mer om inackorderingstillägg.