student.jpg

Studiebidrag

Du som studerar vid gymnasieskolan kan till och med vårterminen det år du fyller 20 år få studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under tio månader per läsår. Om du är under 18 år betalas bidraget ut till någon av dina föräldrar.

Du behöver inte ansöka om studiebidrag om du är inskriven på en gymnasieskola i Sverige. Om du inte är svensk medborgare ansöker du om studiebidrag hos CSN.

Läs mer om studiebidrag på CSN:s hemsida

Har din familj låg inkomst kan du ha rätt till ett extra tillägg. Då måste du ansöka hos CSN. Hur mycket extra pengar du får beror på din familjs ekonomi.

Läs mer om studiebidrag på CSN:s hemsida

Läsårskort för att åka buss

Du får läsårskort om du har minst 5,5 kilometer mellan hemmet (den adress där du är folkbokförd) och skolan. Du behöver inte ansöka för att få läsårskortet, det delas ut vid skolstarten. 

Har du rätt till läsårskort?

Om du bor utanför det markerade området på kartan får du ett läsårskort för att åka buss. 
Klicka på bilden för att öppna kartan.

Öppna kartan som visar om du har rätt till läsårskort 

För dig som studerar på annan ort

Även om du studerar på annan ort och reser till din skola dagligen kan du ansöka om läsårskort, oavsett den är kommunal eller fristående. Ansök i god tid innan läsårsstarten och lämna även studieintyg från skolan.

Du som går på en kommunal skola i en närliggande kommun får läsårskort från skolan och behöver därför inte ansöka.

Ansökan om läsårskort, pdf 72 kB

Blankett för studieintyg för läsårskort, pdf 28 kB

Ersättning för resor

Om du bor mer än 4 kilometer från närmaste busshållplats, kan du få kontantersättning för kostnaderna för dessa resor.

Ansökan om kontantersättning, pdf 103 kB

Blankett för studieintyg för kontantersättning, pdf 26,3 kB

Inackorderingstillägg

Du som har lång eller besvärlig resväg mellan ditt hem och skolan kan ansöka om inackorderingstillägg. Det kan du göra till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Tillägget avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att du:

 • är folkbokförd i Karlskrona kommun
 • är inackorderad på orten där skolan finns eller i dess närhet
 • är förstahandsmottagen (Skollagen 16 kap 43-46 §§) till heltidsstudier på kommunal gymnasieskola
 • är antagen till riksrekryterande utbildning
 • inte samtidigt får läsårskort
 • kan ange studiesociala skäl
 • har lång och besvärlig resväg
  • resväg över 40 km enkel resa eller
  • restid som överstiger 2,5 timmar per dag mellan hem och skola

Elever som blir mottagna i andra hand (frisök) är inte berättigade till inackorderingstillägg.

Ansökan

Ansökan avser ett läsår, ny ansökan ska lämnas in för varje nytt läsår. Till ansökan bifogas kopia på hyreskontrakt/intyg från hyresvärden, samt studieintyg från den aktuella skolan.

Ansök senast den 30 september för höstterminen och senast den 31 mars för vårterminen.

Blankett för inackorderingstillägg, pdf 57,1 kB

Blankett för studieintyg, pdf 61,1 kB

Skicka ansökan till:
Kunskapsförvaltningen
Marie Eriksson
371 83 Karlskrona

Du som studerar på en fristående skola eller folkhögskola gör din ansökan om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Läs mer om inackorderingstillägg på CSN:s hemsida.

Utbetalning

Beviljat inackorderingstillägg utgår med 1/30 av basbeloppet. Bidraget för läsåret 19/20 är 1550 kronor per månad under nio månader med start i september. Det är uppdelat på fyra gånger under hösten och fem gånger under våren. Bidraget betalas ut i slutet av månaden via Swedbank till det bankkonto som uppgivits. Inackorderingstillägg betalas endast ut för pågående läsår.

Om du inte längre uppfyller villkoren för inackorderingstillägg är du skyldig att återbetala för återstående tid. Därför är det viktigt att du meddelar kunskapsförvaltningen om dina studier avbryts, minskar i omfattning från heltid till deltid eller om du flyttar hem. 

Om du har frågor eller vill meddela förändringar kontakta Marie Eriksson via mejl marie.eriksson2@karlskrona.se eller telefon 0455-30 36 18.