Internationellt arbete

Karlskrona kommuns internationella arbete handlar i stor utsträckning om att utveckla kommunen, upprätthålla våra internationella kontakter och att sätta Karlskrona på kartan. Arbetet består bland annat av medverkan i olika EU-projekt, internationella nätverk och utbyten med våra vänorter.

Europa Direkt i Karlskrona

För att kunna informera på en lokal nivå har EU-kommissionen byggt upp ett nätverk av lokala informationskontor och dokumentationscentra, så kallade Europa Direkt-nätverk. Nätverken finns i Europa och i Sverige. Den 1 januari 2018 får Karlskrona kommun ett Europa Direkt-kontor.

Vad är Europa Direkt?

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer i EU:s medlemsländer. Det finns cirka 500 Europa Direkt-kontor i Europa. Deras syfte är att sprida information om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU.

I Sverige finns det sedan tidigare 16 Europa Direkt-kontor.

Vad kan Europa Direkt Karlskrona hjälpa dig med?

Du kan få svar på dina frågor om EU, hjälp med att söka information samt få gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor.
Du kan även få hjälp med att komma i kontakt med någon av EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet.
Europa Direkt Karlskrona anordnar även seminarier och utbildningar om aktuella EU-frågor.

Vem är Europa Direkt Karlskrona till för?

Europa Direkt Karlskrona är till för alla invånare och besökare i Karlskrona kommun.

Öppet hus Mitt Europa i Karlskrona

På Europadagen öppnar vi upp dörrarna till ett Öppet hus om de möjligheter som skapas i Karlskrona tillsammans med EU. Ett urval av pågående EU-projekt presenteras och du kan lyssna till seminarier om aktuella EU-frågor.

Passa på att mingla och nätverka med olika företag och organisationer och få samtidigt information om intressanta internationella utvecklingsprojekt.

Vi bjuder på kaffe med tillbehör, frukt och vatten under hela dagen och du kan lyssna på svängig Afro Acoustic Soulmusik med den sydafrikanske singersongwritern Mpho Ludidi och bandet UNIT.

Välkommen till ett Öppet hus om Mitt Europa.

Tid: onsdag 9 maj kl. 09.00-17.00
Plats: Karlskrona Konsthall

Program

Förmiddag kl. 09.00-12.00

  • Klockan 09.00 Invigning av Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson
  • Johan Wullt, presschef EU-kommissionen i Sverige presenterar aktuella frågor i EU
  • Markus Grönblad, maritim expert EU- kommissionen 2014-2016 inom maritim säkerhetsstrategi
  • Presentationer av EU-projekt

Eftermiddag kl. 13.00-17.00

  • Elever från Ehrensvärdska gymnasiet berättar om Euroscola och resan till Europaparlamentet i Strasbourg
  • Johan Wullt, presschef EU-kommissionen i Sverige presenterar aktuella frågor i EU
  • Markus Grönblad, maritim expert EU-kommissionen 2014-2016 inom maritim säkerhetsstrategi
  • Presentationer av EU-projekt
  • Klockan 17.00 Avslutning