europa direkt.png

Europa Direkt i Karlskrona

För att kunna informera på en lokal nivå har EU-kommissionen byggt upp ett nätverk av lokala informationskontor och dokumentationscentra, så kallade Europa Direkt-nätverk. Nätverken finns i Europa och i Sverige. Den 1 januari 2018 får Karlskrona kommun ett Europa Direkt-kontor.

Vad är Europa Direkt?

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer i EU:s medlemsländer. Det finns cirka 500 Europa Direkt-kontor i Europa. Deras syfte är att sprida information om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU.

I Sverige finns det sedan tidigare 16 Europa Direkt-kontor.

Vad kan Europa Direkt Karlskrona hjälpa dig med?

  • Du kan få svar på dina frågor om EU, hjälp med att söka information samt få gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor.
  • Du kan även få hjälp med att komma i kontakt med någon av EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet.
  • Europa Direkt Karlskrona anordnar även seminarier och utbildningar om aktuella EU-frågor.

Vem är Europa Direkt Karlskrona till för?

Europa Direkt Karlskrona är till för alla invånare och besökare i Karlskrona kommun.

Medfinansierat av den Europeiska Unionen