Europa Direkt i Karlskrona

För att kunna informera på en lokal nivå har EU-kommissionen byggt upp ett nätverk av lokala informationskontor och dokumentationscentra, så kallade Europa Direkt-nätverk. Nätverken finns i Europa och i Sverige. Den 1 januari 2018 får Karlskrona kommun ett Europa Direkt-kontor.

Vad är Europa Direkt?

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer i EU:s medlemsländer. Det finns cirka 500 Europa Direkt-kontor i Europa. Deras syfte är att sprida information om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU.

I Sverige finns det sedan tidigare 16 Europa Direkt-kontor.

Vad kan Europa Direkt Karlskrona hjälpa dig med?

  • Du kan få svar på dina frågor om EU, hjälp med att söka information samt få gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor.
  • Du kan även få hjälp med att komma i kontakt med någon av EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet.
  • Europa Direkt Karlskrona anordnar även seminarier och utbildningar om aktuella EU-frågor.

Vem är Europa Direkt Karlskrona till för?

Europa Direkt Karlskrona är till för alla invånare och besökare i Karlskrona kommun.

Medfinansierat av den Europeiska Unionen

Medborgardialog om EU

2019: 28 februari - 27 mars - 24 april

Under våren 2019 genomförde Karlskrona och Gdynia i Polen tre gränsöverskridande medborgardialoger om EU, på initiativ av EU-kommissionen. 
Syftet var att öka medborgarnas kunskap och inflytande kring EU.

Nedan kan du se en film från den medborgardialog som utfördes ombord på Polenfärjan den 24 april. (En version med engelska undertexter samt en version med polska/svenska undertexter).