Kreativt lärande 

Vi har även ett kreativitetscentrum ”Science centre” där det bland annat finns modernt utrustade NO-salar, trä- och metallslöjd samt hemkunskapssalar. Vi har också en skoldel på Skolvägen 2, där två av våra arbetslag med åtta klasser arbetar. 

Profiler 

På skolan bedrivs också tre mycket uppskattade profiler - estetisk profil, IT-profil och ledarskapsprofilen. 

Läs mer om profilerna. 

Skolans IKT-arbete 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. På Nättraby kunskapscentrum jobbar vi mot att IKT ska vara en naturlig del i undervisningen. 

Vår målsättning är att ge våra elever en god förberedelse inför framtida studier och arbetsliv. De digitala verktyg vi jobbar med på skolan är en kombination av både lärplattor/ipads och datorer.