Hos oss arbetar du i en växande stad med förskolor både på landet och mitt i
centrum. Här ges alla barn förutsättningar för att utvecklas och möta framtiden
efter sina förmågor.

Kort om våra förskolor

  • Det finns 52 förskolor
  • Cirka 3 030 barn per år
  • Vi  har 800 medarbetare

Tjänster

Jobba som förskollärare eller barnskötare i våra förskolor.

Se lediga jobb inom Karlskrona kommun.

Karriär och kompetens

Investera i ny kunskap - ett lyft för din karriär. Som medarbetare eller ledare
på någon av Karlskrona kommuns skolor har du möjlighet till stort eget ansvar
och att ta nästa steg i din karriär.

Du som barnskötare

I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat där man utgår från barnens intressen. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamheternas pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt.

Du som barnskötare har möjlighet att bli handledare
Du som barnskötare har möjlighet att bli handledare för lärlingar från vuxenutbildningen som studerar till barnskötare. Du får då en kvalitetssäkrad handledarutbildning från Skolverket som du kan ha med dig i ditt framtida CV och i ditt dagliga arbete.

Barnskötare kan studera till förskollärare
Du som tillsvidareanställd barnskötare har möjlighet till ett förhöjt fritidsstudiestöd för att kunna studera till förskollärare. Ett antal dagar per termin kan du delta i utbildningen och ändå få full lön. Du har rätt till reseersättning och att gå ner i tid för studier. Förskolecheferna har fått resurser för att kunna sätta in vikarier i verksamheten.

Läs upp din behörighet till barnskötare
Du kan läsa upp din behörighet på Vuxenutbildningens lärlingsprogram för att bli behörig barnskötare.

Du som förskollärare

I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat där man utgår från barnens intressen. Du använder dig av pedagogisk dokumentation som ett värdefullt verktyg i arbetet. Du är duktig på att samarbeta, ser möjligheter i vardagen och har ett genuint intresse av barns lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete - Qualis
Flera förskolor i Karlskrona jobbar enligt Qualis – ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet med Qualis skapar förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå förbättrade resultat och hållbar kvalitet. Du som pedagog får genom Qualismodellen ett verktyg som stimulerar barnens lärande i en trygg och utvecklande miljö.

Metoden skapar förutsättningar för föräldrainflytande, kollegialt lärande med mera. Genom tydlig struktur har kvalitetsarbetet hamnat i fokus. Du jobbar med det individuella lärandet med olika material för olika barn och där du tittar efter utmaningar för barnet. Alla nya medarbetare blir en del av kvalitetsarbetet genom att de utbildas i Qualis.

Läslyftet - kollegialt lärande med handledare
Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på att förskollärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.

Karlskrona kommun får 882 000 kronor av staten för att arbeta med Läslyftet i förskolor. Totalt deltar 360 lärare i kommunen på 30 förskolor. Syftet med Läslyftet är att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Bli VFU-handledare till studenter 

VFU är den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Är du nyfiken på att bli handledare? Om du brinner för kollegialt lärande och vill vara med att utveckla framtidens lärare och lärarutbildning är handledarskap något för dig. Att vara VFU-handledare ger unika erfarenheter av hur yrkeskunskaper kan föras vidare och en möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta. VFU-handledarskapet är också en möjlighet för dig att utvecklas i din profession och yrkesroll.

Nätverk och handledarträffar
En gång per år träffas VFU-handledare i ett nätverk för att dela erfarenheter. Utöver detta så bjuder aktuellt universitet in till handledarträffar. På träffarna diskuteras pedagogik, ämnesdidaktik, metodik och bedömning.

Inspiration från våra skolor

Många av våra skolor arbetar med intressanta projekt och är på flera sätt
pedagogiska förebilder i framkant, inte bara i Karlskrona utan i hela Sverige.

Learning together - Karlskrona and Challenging Learning. 
Ett spännande samarbete i hela vår förvaltning!

Hösten 2018 börjar en tre år lång kompetensutvecklingsinsats för medarbetare på kunskapsförvaltningen för att utveckla undervisningen. Det är den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” som kommer att ge medarbetarna metoder för utmanande lärande.

“How can we help student understand the world they live in and prepare them for independent life-long learning?” The key-question!

Läs mer på challenginglearning.com

Smart planering i förskolan

Hur ser den här dagen ut? När kommer första barnet och när går sista? Systemet planering i förskolan är ett administrativt stöd för personalen i förskolan som i dag testas av flera förskolor i Nättraby i Karlskrona. Målet är att alla förskolor ska ha systemet inom en snar framtid.

Systemet hjälper personalen att planera verksamheten i förskolan. Här finns all information om barnen som adress, telefonnummer, föräldrarnas arbetstider med mera. Här går det också att se varje barns schema framöver, vilka tider de är på förskolan och när de ska vara lediga.

- Det här underlättar verkligen för personalen. De kan på ett överskådligt sätt se hur nästa dag ser ut. Om det behövs vikarie eller när det första barnet kommer och när det sista går. Det blir också lättare för mig som förskolechef som kan se: hur ser dagen på Skogsgläntan ut? När jag ser tiderna kan jag stötta personalen i hur de ska organisera sig, berättar förskolechef Maria Persson.

I hallen finns skärmar där föräldrarna kan klicka i när barnet kommer, och ut när barnet går. Då ser både personal och föräldrar vilka barn som är på plats och vilka barn som inte är där.

- Systemet hjälper också personalen när det närmar sig lovledighet. Då mejlar vi ut till färdiga mejllistor för varje avdelning om att lämna in tider då barnen ska vara lediga. Har du som förälder glömt bort att lämna in går det automatiskt ut påminnelse och personalen slipper tänka på att tjata på föräldrarna, berättar Maria.

I framtiden planeras för en app som föräldrarna enkelt ska kunna använda och logga in för att meddela ledighet, eller skriva meddelande som "i morgon hämtar mormor Agnes istället för mamma Lisa".