Hjälpmedel i alla former finns alltid tillgängliga i klassrummen.  

Skolan arbetar med digitala lärmiljöer och erbjuder 1-1 verksamhet från årskurs 3 till och med 6. Vi utgår främst från IOS system och det är även via skolans Ipad som eleven kommer att kunna hantera sitt digitala klassrum. 

I vår fantastiska ateljé jobbar vi utifrån Levande Verkstadsmetoden. Vi utmanar eleverna att få prova olika uttrycksformer. Det leder till en god självkänsla och självförtroende. Vi vill utveckla personligheten hos varje elev genom insikt, lust och känsla för språkets och sinnets krafter och möjligheter.