Lyckeby förskola Rosenborg

Rosenborgs förskola har två avdelningar "Rosen" och "Borgen", där barnen är indelade i mindre grupper efter ålder.