Kättilsmåla skola

Kättilsmåla skola är en liten och väl underhållen skola en dryg mil norr om Lyckeby. Utemiljön är varierande med såväl naturtomt som lekställningar och bollplan. Fokus ligger på hela individen – språk, matematik, praktiskestetisk och social utveckling.