Karlskronaanalysen ger ökad kunskap och förståelse för hur människor lever och bor i olika delar av kommunen. Därför spelar den en viktig roll i exempelvis framtagandet av kommande översiktsplan och i det pågående arbetet med att motverka segregation.

Analysen ger Karlskrona kommun underlag för att få till en bättre balans av ekonomiska, ekologogiska och sociala faktorer i planerings- och utvecklingsarbetet. Den gör det också möjligt att på ett bättre sätt fatta kunskapsunderbyggda beslut och följa upp effekterna av dem över tid.

 

Södertörnsmodellen som förebild

Karlskronaanalysen har haft Södertörnsmodellen och Södertörnsanalysen som förebild. Södertörnsmodellen har uvecklat  strategier och metoder för hållbara städer och samhällen och de beskriver sitt arbete som kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.
Här kan du läsa mer om Södertörnsmodellen och Södertörnsanalysen.

Översiktsplan 2050

Karlskrona kommun har påbörjat arbetet med en ny, digital översiktsplan som kommer att peka ut den strategiska utvecklingen på lång sikt. I det arbetet kommer Karlskronaanalysen att bli ett viktigt verktyg.
Här kan du läsa mer om Översiktsplan 2050.