Hasslöskolan

Hasslöskolan ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och hav. Verksamheten sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6. För att möta elevens kunskapskrav och utvecklingen i samhället och omvärlden är hållbar utveckling och IT en naturlig del i undervisningen.