Vårdcentralen

Till vårdcentralen kan du alltid vända dig om du känner att du behöver stöd, hjälp och vägledning. Behöver du ytterligare stöd så hjälper de dig vidare med en remiss.

Vårdcentraler i Karlskrona

Du kan alltid ta kontakt med den vuxenpsykiatriska mottagningen om du mår mycket dåligt och behöver stöd och hjälp:

Vuxenpsykiatrisk mottagning Karlskrona

1177.se Vårdguiden

På vårdguiden, 1177:s hemsida hittar du vägar som tar dig vidare när du mår dåligt. Där finns en samling på de verksamheter och mottagningar som finns till stöd och hjälp för invånare i Blekinge.

Psykisk hälsa, söka vård och stöd på 1177.se

Du kan även kontakta vårdguiden 1177 för rådgivning via telefonnummer 1177.