Fritids 

På vårt fritidshem är det full fart med allt från aktiviteter i skog, Allhall och på vår fina skolgård. Det grillas och wokas till mellanmål någon gång per vecka. Fritids är precis som skolan med i Utmanande Lärande och ger sina elever utmaningar i både bild, tekniklego och programmering. Pyssel, mysläsning i biblioteket och bakning står också på schemat. Några gånger per termin åker vi till Alljungen för en eftermiddag med friluftsliv på riktigt. Då är det fiske, grillning och håvande efter spännande djur i sjön som är i fokus. 

Utemiljö 

Skolgården är stor och har många olika delar. Gungor, klätterställning, king-rutor, motorikbana och fotbollsplan men också en fin skogsbacke med fina möjligheter till lek och kojbygge. Vi har nära till skogen och vi har planer på att tillsammans med våra barn och fritidshemmet utveckla en skolträdgård. 

Kontakt

Holmsjö skola

Skolvägen 3

370 34 Holmsjö

Kontakt

Rektor Holmsjö skola

Ann Georgsson