Projekt 5, 6 och 7 åringar 

Att skriva sig till läsning 

Från första början har alla våra elever en egen iPad med talande tangentbord. Pennan används i början bara i matte och bild så eleverna istället för att forma bokstäver kan utveckla sina texter från början. I årskurs två börjar vi med att forma bokstäver. Att skriva sig till läsning har gett enormt mycket högre måluppfyllelse och alla elever får samma förutsättningar och möjlighet att utvecklas. Detta arbete flätas samman med ett medvetet arbete kring olika texttyper, så kallad genrepedagogik.

Vi samarbetar utöver detta med våra 5, 6 och 7-åringar i en satsning för smidiga och trygga övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola. Arbetet utgår från "Vad finner vi i skogen" där vi möter barnens nyfikenhet för vår värld och hållbar utveckling, barn och pedagoger jobbar i blandade grupper. Vi är ute i närmiljön samt använder oss av greenscreen, mikroskop och vår välutrustade ateljé!

IT-satsning

Alla elever ha en egen enhet att arbeta på. Vi arbetar aktivt i Classroom från låg ålder och alla elever lär sig att använda både iPad och dator som ett redskap och hjälpmedel. Läromedel finns även i andra former och vi använder också vårt fina bibliotek. Vi arbetar med programmering på olika sätt från låg ålder. Vi arbetar mycket med källkritik och hur man själv ska vara på internet.

Fritids

På vårt fritidshem är det full fart med allt från aktiviteter i skog, Allhall och på vår fina skolgård. Det grillas och wokas till mellanmål någon gång per vecka. Fritids är precis som skolan med i Utmanande Lärande och ger sina elever utmaningar i både bild, tekniklego och programmering. Pyssel, mysläsning i biblioteket och bakning står också på schemat. Några gånger per termin åker vi till Alljungen för en eftermiddag med friluftsliv på riktigt. Då är det fiske, grillning och håvande efter spännande djur i sjön som är i fokus.

Utemiljö

Skolgården är stor och har många olika delar. Gungor, klätterställning, king-rutor, motorikbana och fotbollsplan men också en fin skogsbacke med fina möjligheter till lek och kojbygge. Vi har nära till skogen och vi har planer på att tillsammans med våra barn och fritidshemmet utveckla en skolträdgård.

Värdegrund

Vi arbetar aktivt med att alla elever ska få känna att de duger, känna trygghet och tilltro till sig själv och till sitt lärande. Vi arbetar med att synliggöra skolarbetet och att få alla elever delaktiga i sina egna prestationer och sin egna utveckling. Vi har ett trygghetsråd där pedagoger och kurator jobbar tillsammans med trygghetselever på att föra ut ett gott och tryggt klimat till alla våra elever. Ett aktivt elevråd ingår också i trygghetsarbetet.

Kontakt

Holmsjö skola

Skolvägen 3

370 34 Holmsjö

Kontakt

Rektor Holmsjö skola

Susanne Wallin Eriksson