Friluftsliv ochuteaktiviteter återkommande inslag

Holmsjö skola är en F- 6 skola som ligger i den norra delen av Karlskrona kommun. Närheten till naturen genomsyrar skolverksamheten. Skog, sjöar och strövområden är flitigt utnyttjade i undervisningen. Friluftsliv och uteaktiviteter är återkommande inslag och skolan satsar aktivt på att eleverna ska lära känna sin hembygd.

Skolan värnar också om hembygdens kultur och har varje höst kulturvandringar där natur och kultur på ett naturligt sätt kan speglas i barnaögon.

Kontakt

Holmsjö skola

Skolvägen 3

370 34 Holmsjö

Kontakt

Rektor Holmsjö skola

Susanne Wallin Eriksson