Learning together - Karlskrona and Challenging Learning  

 

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i hela vår förvaltning! Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande.  

Hur kan vi hjälpa barnen att förstå världen de lever i och förbereda dem inför ett livslångt självständigt lärande?  

Tre huvudfrågor för att hålla sig på banan:  

  • Vart är jag på väg?  
  • Vart är jag nu?  
  • Vad är mitt nästa steg/hur kommer jag vidare?