112 - i nödsituationer

Vid behov av akut hjälp ska du alltid kontakta SOS Alarm, ring 112 och beskriv ditt ärende sakligt, det kan rädda liv.

Läs mer om 112 på sosalarm.se

1177 - sjukvårdsrådgivning

1177.se är Sveriges landstings och regioners gemensamma webbplats om hälso- och sjukvård. Där hittar du kontaktuppgifter till vården, faktatexter om sjukdomar och behandlingar, personliga berättelser och mycket annat. Alla texter skrivs och faktagranskas i flera led av vårdpersonal.

Läs mer om Vårdguiden på 1177.se

113 13 - vid olyckor och kriser

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa och få - eller lämna - information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Läs mer om 113 13 på sosalarm.se

Socialtjänsten

Socialjour på kvällar och helger

När inte övrig socialtjänst är tillgänglig och efter kontorstid är vår gemensamma socialjour Sydostjouren öppen. Du når oss kvällar och helger.

Det gäller ärenden som rör:

  • Barn och ungdomar som far illa.
  • Vuxna utsatta för våld i nära relation.
  • Vuxna med missbruks/beroendeproblematik.

Telefon: 020-45 39 00. 

Socialtjänst vardagar på kontorstid

För barn och unga
För rådgivning, ansökningar eller anmälningar gällande barn och ungdomar. 

E-post: socialforvaltningen@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 43 09.

Läs mer om stöd för barn och familj 

Läs mer om fältgruppen 

För vuxna
För rådgivning, ansökningar eller anmälningar gällande personer med beroendeproblematik samt personer utsatta för våld i nära relation.

E-post: socialforvaltningen@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 43 90.

Läs mer om hjälp i frågor som rör missbruk och våld

BRIS

Barnens hjälptelefon

BRIS hjälptelefon finns för barn som vill prata med en vuxen om vad som helst.

Telefon: 116 111.

Länk till BRIS hemsida

BRIS vuxentelefon

BRIS vuxentelefon är till för vuxna som behöver någon att prata med om frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.

Telefon: 077-150 50 50 (vardagar klockan 11.00-13.00).

Länk till BRIS hemsida

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst. Chatten är öppen vardagar mellan klockan 18.00-22.00 och helger mellan klockan 14.00-18.00.

Länk till Jourhavande kompis

Våld i nära relation

Kvinnojouren i Karlskrona

Telefon: 0455-188 03

Länk till Kvinnojouren

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Länk till kvinnofridslinjen

Tjejjouren Tindra i Karlskrona

Länk till Tjejjouren Tindra

Somaya 

Somaya är en kvinno- och tjejjour på många olika språk.

Telefon: 020-81 82 83

Länk till Somaya

Brottsofferjouren

Om du är utsatt för ett brott kan du få hjälp och stöd av den lokala Brottsofferjouren.

Telefon: 0200-21 20 19

Länk till Brottsofferjouren i Blekinge

Hjälplinjen - psykologisk hjälp

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.

Telefon: 020-22 00 60

Länk till Hjälplinjen

Ungdomsmottagningen

Telefon: 0455-73 57 77

Länk till Karlskrona ungdomsmottagning

HBTQ-jouren

Länk till HBTQ-jouren (RFSL)