Sunnadal förskola Backsippan

Backsippan är en förskola i Kungsmarken med flera egna gårdar, närhet till lekplatser och natur. För att möjliggöra ett mångsidigt och sammanhängande lärande arbetar vi temainriktat. Barnen har inflytande och blir delaktiga när vi utgår från deras initiativ och intressen.

Backsippans-forskola-kungsmarken1.jpg