På vår skola kommer vi att fortsätta utveckla värdeskapande och entreprenöriellt lärande. Det eleverna jobbar med ska kännas meningsfullt för dem, utgå från något de själva brinner för och gärna ha en mottagare. Viktigt på riktigt. 

Learning together - Karlskrona and Challenging Learning 

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i hela vår förvaltning! Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande.

Här kan du läsa mer om utmanande lärande.