Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i hela vår förvaltning! Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande. 

På vår förskola är också alla pedagoger med i skolverkets satsning om Läslyftet i förskolan. Vilket gör att vi aktivt arbetar med barns språkutveckling. Både i detta arbete och övriga verksamheten tar vi och barnen hjälp av digitala verktyg.   

Vi har ett temainriktat arbetssätt där pedagogerna formar temat utifrån barnens intressen, observationer och dokumentationer.  

Det är barnens tankar och frågeställningar som bestämmer vilken riktning temat skall ta. Barnen delas in i mindre grupper för att lättare synliggöra det enskilda barnet.  

Vi skapar rum för relationer, lek och lärande och vi använder oss av vår utemiljö stora delar av dagen. Barnen på vår förskola ska våga uttrycka sina tankar men även kunna lyssna på sina kamrater.