VFU i Karlskrona

Studerar du och är på väg in i arbetslivet? Gör din VFU hos oss. Vi erbjuder VFU-platser från förskola upp till gymnasieskola. VFU:n är det perfekta tillfället för dig att lära känna vår organisation och träffa dina framtida kollegor. Du har också möjlighet att inspirera och väcka nytänkande hos våra pedagoger.

Karlskrona kommun har avtal med Linnéuniversitetet och Kristianstad högskola för att ta emot studenter. Givetvis löser vi avtal med studenter från andra lärosäten också. Kanske har du flyttat långt för att studera men vill komma hem för din VFU. Ta kontakt med oss så löser vi det.

Student Louise Thorssell berättar om sin VFU

Louise Thorssell har läst två terminer av sju på Kristianstad högskola. Hon har gjort två praktiker i Karlskrona och kommer även göra kommande praktik på någon av Karlskronas förskolor.

- Det bästa med VFU:n är att komma ut i verksamheten och se hur min framtida roll som förskollärare kommer att se ut. Jag får träffa många duktiga pedagoger som har mycket erfarenhet och mycket att dela med sig av. Det som jag har läst och fått lära mig på seminarier och föreläsningar i skolan har jag nu fått testa i praktiken, berättar Louise.

Louise berömmer också sin handledare.

- Min handledare har många år inom detta yrke och en mycket fin yrkesprofession. Hon har gett mig möjlighet att få ta egna initiativ och på så vis har jag uppfyllt de mål som jag behöver för att kunna studera vidare. Hon har fått mig att känna mig trygg och gett mig goda förutsättningar.

Hur har du trivts med praktiken i en av Karlskronas förskolor?

- Jag har trivts mycket bra och blivit fint bemött och väl omhändertagen. Jag har fått känna mig som en i arbetslaget och fått ta del av allt från den dagliga verksamheten, föreläsningar och arbetsplatsträffar. Att ha fått denna möjlighet har ökat min förståelse ännu mer för en förskollärares viktiga arbete.

Har du lärt dig något som du kommer att ta med dig i ditt framtida yrke?

- Genom alla de barn och pedagoger jag har fått träffa har jag förstått hur viktigt det här yrket är. Alla barn är olika och har olika förutsättningar. Det går inte enbart att se till gruppen som ett kollektiv utan man måste ha förmåga att kunna se varje individ och bemöta den på det sätt som krävs. Inga universalmetoder fungerar, utan mycket av den planering vi genomför utgår från barnets intresse och tidigare erfarenheter. Alla barn är olika och har vuxit upp i olika miljöer.

Skulle du rekommendera andra att göra sin praktik i någon av Karlskronas förskolor?

- Absolut. Det är en kommun med många duktiga pedagoger och goda förutsättningar. Det underlättar mycket för att få en lyckad praktik och att känna glädje inför de studier man har kvar.

Handledare Frida Larsson berättar

Frida Larsson är förskollärare på Spandelstorps förskola Gården. Hon tycker det är väldigt inspirerande och kul att ta emot studenter.

- Jag håller mig uppdaterad om vad som händer på högskolan, hur utbildningen ser ut och vad man lägger fokus på. Vi som handledande pedagoger ska ge studenterna insikt och kunskap om vårt uppdrag som förskollärare. De ska ju bli våra kollegor i framtiden, berättar Frida.

I Karlskrona kommun anordnas återkommande handledarträffar där handledarna för studenter träffas för att få utbyte av varandra och diskuterar hur arbetet som handledare kan fungera ännu bättre.

- Handledarträffarna är mycket givande och intressanta med bra föreläsare. Det är viktigt att få utbyte med andra handledare.

Vad är det roligaste med att ha studenter i verksamheten?

- Det är roligt när studenterna kommer och är nyfikna, vetgiriga och provar nya aktiviteter. När vi diskuterar, reflekterar över olika dilemman och delar med oss av vår erfarenhet, kunskap och kompetens.

Lär studenterna er pedagoger någonting?

Absolut, handledning av studenter ger oss pedagoger en möjlighet att själva utvecklas. Många bra tips på bra litteratur och aktuell forskning som de använder i skolan.