Målsättningen med vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag inför ditt val – ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära. Vi hjälper dig att se över din nuvarande situation och att planera för dina framtida studier. 

Mejla för kontakt

Studie- och yrkesvägledarna har tillfälligt stängt drop-in och bokade samtal på plats. Om du vill komma i kontakt med dem är du välkommen att mejla. Du hittar mejladresserna under respektive kontakt. 

Aktuellt