Inflytande och delaktighet

På Gullvivans förskola har barnen inflytande och blir delaktiga när vi utgår från deras initiativ och intressen. Vi har ett interkulturellt förhållningssätt där vi tillsammans med barnen möter och blir medvetna om våra olika kulturer.

Gemensamt tema - naturvetenskap

Sedan hösten 2015 arbetar samtliga förskolor i Sunnadal med temat naturvetenskap. Vårt tema har vi valt för att fördjupa arbetssätt och kunskaper samt för att utmana oss inom det naturvetenskapliga området.

Barnens intressen styr

Vi vill utgå från samma grund på samtliga förskolor i Sunnadal för att skapa möjlighet för gemensam planering, reflektion, utvärdering och kompetensutveckling. Varje avdelning utgår från det som fångar deras barns intresse. 

Kontakt

Bitr. förskolechef Gullvivans förskola

Karin Lundström

Kungsmarksvägen 115

371 44 Karlskrona